Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Hur fungerar en bilbesiktning rent juridiskt

Vid kontroll av ditt fordon tas hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Fordonets skick, skötsel och bruk är enligt lag alltid ägarens ansvar. Kontrollbesiktningen görs enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kontrollen är generell och utformad för att försämringar orsakade av ålder och användning ska kunna upptäckas innan de medför fara
i trafik. Följ gärna med under besiktningen och lär dig mer on dit t fordon och om de eventuella fel och brister som din besiktningstekniker upptäcker. En godkänd kontrollbesiktning innebär inte att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Om du är tveksam till besiktningsresultatet kan det på din begäran omprövas i direkt anslutning till besiktningen.

Protokollet är inte avsett som underlag för värdering av fordonets skick och kondition vid till exempel köp eller försäljning.