Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Hur fungerar en bilbesiktning rent juridiskt

Vid kontroll av ditt fordon tar besiktningsteknikern hänsyn till både trafiksäkerhet och miljö. Som ägare är du alltid ansvarig för fordonets skick, skötsel och användning enligt lag. Besiktningsteknikerna utför kontrollbesiktningen enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kontrollen är generell och syftar till att tidigt upptäcka försämringar orsakade av ålder och användning. Dessa kan orsaka faror i trafiken om de inte åtgärdas. Du är välkommen att följa med under besiktningen för att lära dig mer om ditt fordon och de eventuella fel och brister som teknikern identifierar. Att en kontrollbesiktning godkänns innebär inte att fordonet är felfritt i alla avseenden. Om du känner osäkerhet kring besiktningsresultatet, kan du begära en omprövning direkt efter besiktningen.

Tänk på att protokollet från besiktningen inte är avsett som ett underlag för att värdera fordonets skick vid till exempel köp eller försäljning.