Kategorier
I trafiken Inlägg

Hur bilbesiktning bidrar till trafiksäkerheten i Sverige

Bilbesiktning är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Genom att regelbundet kontrollera fordon säkerställer vi att de är säkra att köra. Detta skyddar inte bara föraren och passagerarna, utan även andra trafikanter.

Varje år genomgår tusentals fordon en obligatorisk besiktning. Syftet är att upptäcka och åtgärda fel som kan leda till olyckor. Det kan handla om allt från bromsar och däck till styrning och ljus.

Exempel på kontroller

 1. Visuell kontroll av fordonets yttre – Inspektörer letar efter tecken på skador som kan påverka säkerheten.
 2. Granskning av viktiga funktioner – Detaljerad kontroll av bilens centrala system.
 3. Bromssystemet:
  • Särskilt fokus på bromsarnas effektivitet.
  • Kontroll av bromsvätskans nivå.
  • Viktigt för att kunna stoppa bilen snabbt i nödsituationer.
 4. Däckens skick:
  • Noggrann undersökning av mönsterdjup.
  • Kritiskt under vinterhalvåret då hala vägar ökar olycksrisken.
 5. Ljus och signaler:
  • Kontroll av att ljusen är rätt inställda och fungerar.
  • Säkerställer att föraren ser och syns väl i trafiken.
  • Minskar risken för kollisioner, speciellt under mörka och dimmiga förhållanden.

Utöver dessa kontroller mäter man också avgasutsläppen. Detta skyddar miljön samtidigt som det säkerställer att fordonet inte släpper ut farliga ämnen som kan påverka förarens och passagerarnas hälsa.

Efter kontrollerna är utförda

Efter besiktningen får fordonets ägare en rapport. Rapporten listar eventuella brister och rekommenderar åtgärder. Ägaren måste sedan se till att dessa problem åtgärdas för att bilen ska vara säker att använda.

Vad bidrar besiktningsarbetet till?

Besiktningen bidrar inte bara till individuell säkerhet, utan spelar även en stor roll för allmänheten. Genom att hålla fordon i gott skick minskar vi risken för olyckor på vägarna.

Följaktligen är det viktigt att följa de tidsintervall som myndigheterna rekommenderar för besiktning. Dessutom är att regelbundet besiktiga bilen ett enkelt sätt att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Sammanfattningsvis är bilbesiktning en kritisk faktor för trafiksäkerheten i Sverige. Genom att förebygga problem och säkerställa att fordonen är i toppskick hjälper vi till att rädda liv och hålla våra vägar säkra.

Läs mer om organisationen för ackreditering av besiktningsstationer. Swedac

Kategorier
I trafiken Inlägg

Innebär krockkudde en fara för mina barn?

Ja. Eftersom främre krockkuddar krävs i alla personbilar och eftersom de från juni 2007 enligt statistik har dödat alldeles för många barn där dessutom flera av dem suttit i bakåtvända bilbarnstolar. En krockkudde kan t.ex utlösas i låga hastigheter där en krock normalt sett inte har dödlig utgång.

Innebär krockkudde en fara för mina barn

 

Vad gör dem så farliga?

Krockkuddar luftfylls omedelbart vid en krock och ofta exploderar de ut från instrumentpanelen i en hastighet av 300km/h – vilket t.ex. är kraftigare än en tungviktsboxares slag. Denna påverkan kan skada eller döda barn och även vuxna som sitter för nära krockkudden.

Placera aldrig ett barn i en bakåtvänd stol i framsätet på en bil med aktiv krockkudde. Sitsens huvuddel placerar barnets huvud så nära instrumentpanelen att de är i krockkuddens skottlinje och utsätt därmed för onödig livsfara.

Krockkuddar kan också vara dödliga för äldre barn i framsätet eftersom barn har svagare rygg, nacke och magmusklerna. Och eftersom deras huvud är större i förhållande till sin kropp är det svårare för dem att bibehålla en upprätt ställning även i en mild kollision vilket gör dem mer benägna att skadas om de skulle träffas av en krockkudde.

Vart är den säkraste platsen för mitt barn att sitta?

Rent idealiskt? Den säkraste platsen för alla (inklusive vuxna) är i mitten av baksätet. Men om fler än ett barn åker i bilen kan bara en person sitta på den platsen vilket då kan kännas olustigt om man värdesätter mittenplatsen som en tron. Noteras bör att om mittenplatsen saknar trepunktsbälte så är inte denna placering nödvändigtvis längre den säkraste.

I allmänhet skall barn, 12 år och nedåt, alltid sitta i baksätet och de skall så länge som möjligt vara bakåtvända.

Om jag måste sätta ett barn i framsätet?

Om du är tvungen att placera ett barn på passagerarsidan eftersom bilen är full eller om det saknas ett baksäte (i tex en transportbil) ha då sätet så långt bak som möjligt. Om krockkudden har en on- offknapp, sätta den till ”off”. Om du inte kan inaktivera krockkudden placera då under inga omständigheter en bakåtvänd bilbarnstol på den platsen.