BILBESIKTNING - Sök på adress eller ort

Ange din bostadsadress eller varför inte staden där du bor.

BILBESIKTNING

Att hitta bilbesiktning borde i dagsläget vara betydligt enklare än förut men sanningen är att det enda som är bättre är utbudet och möjligheten att få tid. Här kan du enkelt söka efter närmaste station för bilbesiktning och få reda på vilka företag du kan vända dig till. Monopolet för fordonskontroll togs bort för några år sedan och detta ledde till att privata aktörer kunde ta del av denna marknad. Företag som Besikta, Opus, Dekra, Carspect & Bilprovningen är några av de största, men det finns även mindre om än mer privata aktörer. Företag som vill utöva kontrollbesiktning måste ansöka om ackreditering hos Swedac för att få bedriva bilbesiktning.

Skiftet från en ensam aktör på marknaden till att flera konkurrerar om kunderna har påverkat vårt beteende, särskild för dem som är bilägare för första gången och unga. Människor som kommer ihåg tiden när det enbart var Bilprovningen som fanns som alternativ tenderar att fortsätta välja det.
Det finns också tydliga mönster på hur Bilprovningen har anpassat sig till konkurrerande företag där fokus nu har flyttats från att vara enbart en kontrollstation, till att ha stort kundfokus, i likhet med de andra företagen. Att få god service vid en bilbesiktning är med andra ord enklare än någonsin!

Kan jag överklaga en kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning

Resultat av en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge. Överklagande bör ske utan dröjsmål. Resultat av en kontrollbesiktning kan endast överklagas om fordonet belagts med körförbud.

Hur fungerar en registreringsbesiktning

Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker för att fastställa fordonets tekniska identitet,
kontrollera att det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt fastställa de uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret. En registreringsbesiktning kan inte tillgodoräknas som kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

En ursprungskontroll görs med stöd av de handlingar som bifogas ansökan till Transportstyrelsen, men vid en registreringsbesiktning
kontrolleras fordonet fysiskt. Det betyder att ett godkännande vid ursprungskontrollen inte garanterar att fordonet kommer att godkännas vid registreringsbesiktning eller prövning för enskilt godkännande.

Importerade fordon

Ett importerat fordon, som även behöver kontrollbesiktas, kan endast kontrollbesiktas efter att registeringsbesiktningen är godkänd och fordonet tilldelats ett permanent svenskt registreringsbevis. Ett importerat fordon som har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU-/EES-land kan tillgodoräkna sig den under förutsättning att den utförts i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU.
Mot en avgift kan besiktningsföretaget registrera en godkänd trafiksäkerhetsprovning i samband med att fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen.
Registreringsskyltar för importerade fordon beställs normalt i samband med att registreringsbesiktningen godkänns. Vanligtvis tar det ett par dagar for skyltarna att tillverkas och skickas. Alla registreringsskyltar skickas hem till fordonsägarens svenska folkbokförings-adress. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för det. För att bruka fordonet i trafik måste du, efter godkänd besiktning, begära att det stalls på, liksom, om det krävs, se till att det finns en giltig trafikförsäkring. Fordonet kan stallas på via Transportstyrelsens e-tjänst, mobilapp, servicetelefon eller skriftligt på registreringsbeviset. När fordonet är påställt skickas en faktura for fordonsskatt.

Vad innebär det att min bil har blivit underkänd

Fordonet har underkänts – efterkontroll måste utföras.

Om ditt fordon har underkänts med krav på efterkontroll innebär det att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste
uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats. Fordon med fel får inte användas i trafiken, därför bör du åtgärda felen snarast
och därefter låta en besiktningsstation göra en efterkontroll. Körförbud inträder efter en månad.

Efterkontrollen måste ske senast det datum som angivits i rutan för besiktningsresultatet, normalt inom två månader, annars måste
en ny fullständig kontrollbesiktning utföras. I de fall ett fordon underkänns för tredje gången i rad, inträder körförbud efter en vecka.

Vid automatiskt körförbud, t ex på grund av utebliven besiktning, får fordonet endast köras kortast lämpliga väg till verkstad för
reparation, eller till bilprovningsföretag för besiktning.

Fordonet har underkänts utan krav på efterkontroll

Om ditt fordon har underkänts utan krav på efterkontroll innebär det att fordonet inte behöver visas upp på nytt men att felen ska
åtgärdas innan fordonet får användas i trafiken. Skulle felen kvarstå vid en eventuell poliskontroll, riskeras böter och fordonet kommer
att föreläggas om en ny kontrollbesiktning. Om felen kvarstår vid nästa ordinarie kontrollbesiktning blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll.

Fordonet har belagts med körförbud

Om fordonet föreläggs med körförbud är felen så allvarliga att fordonet måste flyttas från besiktningsstationen med hjälp av bärgningsbil. Detta gäller inte släp-/husvagn om körförbudet avser bromssystemet, som då får bogseras olastad i max 30 km/h till verkstad.
Körförbudet gäller till dess en ny besiktning utförts. Efter reparation får fordonet köras kortast, lämpliga väg till en besiktningsstation.
Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon inte har kunnat identifieras, eller är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande, föreläggs fordonet om registrerings-besiktning. Registreringsbesiktningen måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Underkännande vid efterkontroll

Vid en efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel som tillkommit sedan föregående besiktning, eller följdfel från reparation, underkänns fordonet på nytt med krav på efterkontroll.

Hur fungerar en bilbesiktning rent juridiskt

Vid kontroll av ditt fordon tas hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Fordonets skick, skötsel och bruk är enligt lag alltid ägarens ansvar. Kontrollbesiktningen görs enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kontrollen är generell och utformad för att försämringar orsakade av ålder och användning ska kunna upptäckas innan de medför fara
i trafik. Följ gärna med under besiktningen och lär dig mer on dit t fordon och om de eventuella fel och brister som din besiktningstekniker upptäcker. En godkänd kontrollbesiktning innebär inte att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Om du är tveksam till besiktningsresultatet kan det på din begäran omprövas i direkt anslutning till besiktningen.

Protokollet är inte avsett som underlag för värdering av fordonets skick och kondition vid till exempel köp eller försäljning.

Låna pengar till bilköp – Vad är mest ekonomiskt?

låna pengar till bilköp

Finansiera ditt bilköp på bästa sätt!

Har du för många tvåor och funderar på att köpa ny bil så kan det vara bra att hålla koll på de olika finansierings-alternativen som finns.

 • Billån, blancolån
 • Banklån, medlemslån
 • Bostadslån för bil
 • Privatleasing

Men vilket lån eller vilken finansieringsmodell blir mest fördelaktig för dig som bilägare?

Billån, blancolån

Billånet, eller ett blancolån är det som kostar mest i slutändan. Ett blancolån har oftast ganska hög ränta men kräver å andra sidan ingen säkerhet mot lånet. Med säkerhet menas något som banken kan ta över och sälja för att betala av lånet, om du inte kan betala.

Exempel: Ett annuitetslån ligger för tillfället på 6-7% per år och skulle du köpa en bil för 100.000kr så blir månadsavgiften 100.000 * 0.07 = 7000 /12månader = 583kr/mån.

Skulle du betala av skulden på 3 år så blir månadskostnaden ungefär 3000kr. (110.000 totalt)

Banklån, medlemslån

Ett banklån skiljer sig inte mer från ett blancolån annat än att det är en ”riktig bank” som lånar ut pengarna.

Bostadslån för bil

Här har vi en favorit. Säg att du har lån för en bostad på 2.000.000kr som är värd 3.000.000 och har bott i den ett par år. Då kan det vara så att värdet på bostaden tillomed har gått upp och belåningsgraden sjunkit. Detta möjliggör att belåna bostaden med 100.000kr för att köpa t.ex. en bil eller en renovering eller liknande. Kontakta din bank så berättar de mer.

Exempel: bolåneränta i skrivande stund ligger på 1.6 % och den är betydligt lägre än ett blancolån. 100.000 * 0.016 = 1600 /12månader = 133kr i avgift per månad.

Sen kan du välja att amortera på bara detta lånet istället för det ordinarie bolånet och på så vis har du inte heller ökat din totala månadsavgift mer än räntan på 130kr.

Men! Kolla med din bank så att detta är möjligt, inte alla som tillåter detta hur som helst.

Privatleasing bil

Den finansieringslösning som ökar allra mest hos nybilsköparna och det är inte helt obefogat. Om du skall köpa en helt ny bil så är värdeminskningen ganska omfattande och det är med denna du får räkna om kalkylen skall bli jämförbar med ett lån.

Tips: Om du skall privatleasa en bil så kolla så att så mycket som möjligt ingår. T.ex försäkrning, vinterhjul eller dragkrok. Om det inte gör det så kan det vara det som får bolånevarianten att vinna matchen.

Slutligen

Ska du köpa en helt ny bil? Ja då kanske privatleasing är det bästa alternativet.

Ska du köpa en lätt begagnad? Eller kan du nöja dig med en lätt begagnad och samtidigt har möjlighet att belåna bostaden? Ja då kan detta vara det bästa alternativet.

Det sista alternativet, blancolån, kan passa den som inte har någon bostad att belåna och inte skall köpa en ny bil.

Lycka till!

Vet du när din bil ska besiktas? Nya EU-regler 20:maj.

Som vanligt inom EU så skall det bli samma för alla och bilbesiktningen är inget undantag. I år börjar nya besiktningsregler gälla och de är en anpassning till EU-lagstiftningen. 4 miljoner fordonsägare berörs.

I korthet så skall din bil besiktas senast 14 månader efter senast utförda besiktning. Undantag för första och andra besiktning av nya fordon.

Viktigt att tänka på är att vissa bilar får ett nytt datum som inte gäller enligt tidigare regler där registreringsnumret är grund för besiktningsperiod.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon.  Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid!

Ditt nya besiktningsdatum beror på när du besiktade senast. Klicka på knappen nedan för just ditt datum.

Kontrollera din besiktningsperiod

Personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt ska kontrollbesiktas

 • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
 • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
 • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Läs mer på transportstyrelsen.

Vad är grund för 2:or på bilbesiktningen? Checklista

När du skall kontrollbesikta din bil så kan det vara bra att kolla så att du inte har eventuell skada eller ett slitage som kan ligga till grund för en tvåa. Om du får en tvåa så skall denna åtgärdas och du skall göra en efterkontroll, vilket kostar pengar. Men om du istället gör en enkel kontroll innan så kan du slippa detta.

Nu finns inte ettor och tvåor längre, utan saker som måste åtgärdas, vanligtvis kallad tvåa, med eller utan återbesök. De utan återbesök, måste ändå åtgärdas, även om de är mindre allvarliga och skulle man inte åtgärdat dem ett år senare så blir det återbesök.

Vanliga fel som oftast leder till en 2:a vid kontrollbesiktning.

 • Vindrutetorkare ej fungerar
 • Spolarvätska slut
 • Belysning ur funktion, även nummerplåtslampor
 • Tuta ur funktion
 • Bilbälten inte går att dra ut eller att de inte drar som de ska
 • Varningstriangel saknas
 • Däckens mönsterdjup är under gränsvärdet på 1.6 mm
 • Backspeglar är trasiga, saknas eller inte sitter fast
 • Oljenivå i motorn är för låg
 • Löstagbar dragkrok inte finns i bilen, eller dess nyckel
 • Motorlampa lyser, oavsett fel
 • Stenskott i framruta

Självklart finns det en hel del andra fel som kan leda till återbesök men dessa kan vara lite svåra att lista eftersom de kan skilja sig från bil till bil. Om du har en äldre bil så kan t.ex. rost ställa till det rejält. Andra vanliga fel är drivknutar som glappar, krängningshämmare som inte längre hämmar krängningar.

I dagens moderna bilar så är sällan för höga utsläppsvärden något att oroa sig för men i äldre bilar så kan även detta bli en överraskning.

vad är grund för 2or

Du kan hos en del besiktningsstationer utföra en förbesiktning. På så vis kan du få reda på om det finns fel som behöver åtgärdas innan själva besiktningen.

EuroNcap Topplista 2017

VW i topp i Euro NCAP´s årliga lista.

Euro NCAP, organisationen för trafiksäkra och krocksäkra bilar, listar varje år de säkraste bilarna i respektive kategorier. Stjänbetyget skiljer sig allt för mycket mellan de olika klasserna så man har helt enkelt valt en ”Bäst i klassen” topplista där man visar vilka bilmodeller som klarat sig bättre än andra. På så vis sker en mer rättvis bedömning.

Euro NCAP topplistan 2017
VW T-roc

Topplistan

Premiumklassen – VW Arteon

Stor SUV – Volvo XC60

Liten SUV – VW T-Roc

Supermini – VW Polo

Liten MPV – Opel Crossland X

Liten familj – Subaru XV & Subaru Impreza

Läs hela artikeln

Besikta Besiktiga – Vad heter det?

Ja hur uttalar man sig i frågan, vad är korrekt? Besikta, besiktiga?

Kollar man i en svensk ordbok så finns båda orden med och har gjort bra länge. Men varför blir det så att man ibland använder uttrycket besikta, inte bara i folkmun utan även i skrift från företag i branschen. Förklaringen kan vara att vi bara är människor och människor är av natur lata. Vi säger hellre den enklare varianten besikta istället för besiktiga och när stora företag använder den mindre rätta benämningen så är det helt enkelt en människa som valt att skriva så. Och i slutändan så rekommenderar språkrådet att man använder det kortare ordet.

Så säg helst besikta eller varför inte besiktiga.

I Svenskt ordbok ser man att båda orden går tillbaka till 1500-talet och att det kortare besikta faktiskt är lite äldre.

besikta el besiktiga

När ska jag besikta bilen?

När du ska besikta din bil är relativt enkelt. Eftersom du har en slutsiffra i ditt registreringsnummer kan du använda våran besiktningsperiods-uträknare för att få fram när du ska besikta bilen.

OBS! Sedan 2018 gäller nya regler för när du skall besikta din bil. Slutsiffran i ditt registreringsnummer räcker inte för att räkna ut din besiktningsperiod längre. Nu gäller förenklat 14 månader från föregående besiktning. Läs mer här.

Men innan 2018 kunde man använda sig utav registreringsnumrets slutsiffra som gav dig en hint om när du skulle besikta bilen. Om du då hade en 1:a så skulle bilen besiktas från januari – mars. Om du hade en 2:a så var det februari – april. Osv. Dock med undantag för semester och det faktum att det inte finns 12 siffror i 1-9.

 • Slutsiffra 1 är januari – mars.
 • Slutsiffra 2 är februari – april.
 • Slutsiffra 3 är mars – maj.
 • Slutsiffra 4 är april – juni.
 • Slutsiffra 5 är juli – september.
 • Slutsiffra 6 är augusti – oktober.
 • Slutsiffra 7 är september – november.
 • Slutsiffra 8 är oktober – december.
 • Slutsiffra 9 är november – januari.
 • Slutsiffra 0 är december – februari.