Kategorier
Inlägg

Lediga besiktningstider

Att hitta en ledig besiktningstid för din personbil kan idag vara både snabbt och enkelt, speciellt jämfört med hur det var för 10 år sedan. Här följer en guide om hur du smidigt går tillväga för att boka en tid och vilka skillnader som finns mellan olika städer samt hur processen har förändrats över tid.

Screenshot

Börja med att välja leverantör: Idag finns det flera företag som erbjuder bilbesiktning över hela Sverige. Stora kedjor som DEKRA, Carspect, och Opus Bilprovning täcker de flesta stora städer och mindre orter. Först och främst bör du välja en leverantör som passar dina behov och som är tillgänglig i ditt område.

Använda digitala verktyg: Nu för tiden är det vanligast att använda leverantörens webbplats för att boka en tid. Detta är en stor förändring jämfört med för 10 år sedan, då man ofta behövde ringa direkt till stationen eller till och med besöka den personligen för att få en tid. På webbplatsen kan du enkelt se tillgängliga tider och välja en som passar dig. Det går också att anmäla sig till väntelistor eller få påminnelser när nya tider blir tillgängliga.

Skillnader mellan städer: I större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö kan efterfrågan på besiktningstider vara hög, vilket ibland gör det svårt att hitta en tid på kort varsel. Här kan det vara klokt att boka flera veckor i förväg. I mindre städer eller på landsbygden kan det vara lättare att hitta en ledig tid snabbare. Vissa leverantörer erbjuder även drop-in-tider, men dessa är ofta begränsade och kan kräva att du väntar en stund.

Flexibilitet och planering: Ett tips är att vara flexibel med vilken station du väljer. Ibland kan det vara värt att köra en bit extra om det innebär att du får en tidigare besiktningstid. Planera också din besiktning väl i förväg, särskilt kring perioder då många andra också vill besiktiga sina bilar, som strax före sommar- och vinterdäckssässongerna.

Kategorier
Inlägg

Hur går det till på en bilbesiktning?

Är det första gången du skall besikta din bil?

Om man aldrig besiktigat sin bil kan det vara så att man har lite frågor som behöver få besvarat. Vad behöver jag tänka på innan, vad är de vanligaste tvåorna och hur undviker jag dem. Tips inför besiktning.

 

Kategorier
I trafiken Inlägg

Hur bilbesiktning bidrar till trafiksäkerheten i Sverige

Bilbesiktning är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Genom att regelbundet kontrollera fordon säkerställer vi att de är säkra att köra. Detta skyddar inte bara föraren och passagerarna, utan även andra trafikanter.

Varje år genomgår tusentals fordon en obligatorisk besiktning. Syftet är att upptäcka och åtgärda fel som kan leda till olyckor. Det kan handla om allt från bromsar och däck till styrning och ljus.

Exempel på kontroller

 1. Visuell kontroll av fordonets yttre – Inspektörer letar efter tecken på skador som kan påverka säkerheten.
 2. Granskning av viktiga funktioner – Detaljerad kontroll av bilens centrala system.
 3. Bromssystemet:
  • Särskilt fokus på bromsarnas effektivitet.
  • Kontroll av bromsvätskans nivå.
  • Viktigt för att kunna stoppa bilen snabbt i nödsituationer.
 4. Däckens skick:
  • Noggrann undersökning av mönsterdjup.
  • Kritiskt under vinterhalvåret då hala vägar ökar olycksrisken.
 5. Ljus och signaler:
  • Kontroll av att ljusen är rätt inställda och fungerar.
  • Säkerställer att föraren ser och syns väl i trafiken.
  • Minskar risken för kollisioner, speciellt under mörka och dimmiga förhållanden.

Utöver dessa kontroller mäter man också avgasutsläppen. Detta skyddar miljön samtidigt som det säkerställer att fordonet inte släpper ut farliga ämnen som kan påverka förarens och passagerarnas hälsa.

Efter kontrollerna är utförda

Efter besiktningen får fordonets ägare en rapport. Rapporten listar eventuella brister och rekommenderar åtgärder. Ägaren måste sedan se till att dessa problem åtgärdas för att bilen ska vara säker att använda.

Vad bidrar besiktningsarbetet till?

Besiktningen bidrar inte bara till individuell säkerhet, utan spelar även en stor roll för allmänheten. Genom att hålla fordon i gott skick minskar vi risken för olyckor på vägarna.

Följaktligen är det viktigt att följa de tidsintervall som myndigheterna rekommenderar för besiktning. Dessutom är att regelbundet besiktiga bilen ett enkelt sätt att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Sammanfattningsvis är bilbesiktning en kritisk faktor för trafiksäkerheten i Sverige. Genom att förebygga problem och säkerställa att fordonen är i toppskick hjälper vi till att rädda liv och hålla våra vägar säkra.

Läs mer om organisationen för ackreditering av besiktningsstationer. Swedac

Kategorier
Inlägg

Digitaliseringen av bilbesiktningsprocessen

I Sverige förändras bilbesiktningen genom avancerad teknologi. Denna trend möter samhällets behov av tekniska lösningar.

Traditionellt kräver en bilbesiktning fysisk närvaro på en station. Tekniker utför då flera tester, från bromsar till avgaser. Digitaliseringen har effektiviserat detta. Nu introduceras onlinebokning och avancerade diagnostiska verktyg. Dessa förenklar och påskyndar processen.

Fjärrdiagnostik är en betydande nyhet. Denna teknologi övervakar vissa fordonsdata i realtid. Tekniker kan nu upptäcka problem utan fysisk närvaro. Det ökar trafiksäkerheten och minskar risken för kostsamma reparationer.

Mobila applikationer gör det enklare för bilägare. De skickar påminnelser om besiktning och visar lediga tider på stationer. Det hjälper bilägare att planera och hantera sin tid effektivt.

Digitaliseringen förbättrar även arbetsflöden för besiktningsföretagen. De förbättrar sin kundservice via digitala plattformar. Kunden får snabb respons och support, vilket höjer nöjdheten och förtroendet.

Dessa digitala framsteg gör bilbesiktningen smidigare, säkrare och mer kundvänlig. Bilbesiktningsbranschen blir således mer hållbar och tillgänglig för alla fordonsägare.

Kategorier
Inlägg

Hur fungerar en mobil besiktningsstation

En mobil bilbesiktningsstation är en rörlig enhet som utför fordonsbesiktning på olika platser, oftast för att öka tillgängligheten för fordonsägare och göra besiktningsprocessen mer bekväm. Här är hur en mobil bilbesiktningsstation vanligtvis fungerar:

Mobil besiktningsstation

 1. Inledningsvis, när det gäller förflyttning till platsen: Först installerar teamet en mobil besiktningsstation på ett fordon, oftast en specialanpassad besiktningsbil eller en släpvagn. Därefter styr de färden mot diverse destinationsplatser. Vanligtvis väljer de platser som parkeringsplatser, företagsområden, eller andra lättillgängliga lokaler.
 2. Vidare, beträffande utrustning och teknik: Efter installationen laddar teamet stationen med all nödvändig teknologi och utrustning. Dessa hjälpmedel tillämpas för att detaljerat granska varje fordon. Sortimentet omfattar bland annat mätinstrument, datorer och lyftanordningar. Allt detta är avgörande för att genomföra diverse tester och inspektioner.
 3. Därefter, i processen för fordonets besiktning: Fordonsägare som siktar på att få sina fordon besiktigade har två alternativ. De kan antingen förboka en tid eller spontant uppsöka den mobila stationens nuvarande position. På platsen tar teamet sig an uppgiften och följer strikta regler under besiktningen. Denna granskning inkluderar viktiga bilkomponenter som belysning, bromssystem och däck.
 4. Efteråt, vad gäller rapport och dokumentation: Direkt efter besiktningens slutsteg sammanställer teamet en detaljerad rapport. Denna dokumentation avslöjar besiktningens utfall, inklusive alla identifierade avvikelser. Om fordonet uppfyller alla krav, tilldelar teamet en godkännandestämpel eller ett certifikat som bevis.
 5. Förbättrad tillgänglighet är nästa punkt: Teamets arbete med mobila stationer förbättrar avsevärt tillgängligheten till besiktningstjänster. De avlägsnar nödvändigheten för fordonsägare att bege sig till fasta besiktningsplatser. Istället kan de nu dra nytta av tjänsterna mycket närmare deras vardagsmiljö.
 6. Slutligen, beträffande flexibilitet och bekvämlighet: Dessa mobila stationer erbjuder exceptionell flexibilitet och bekvämlighet. Det gynnar inte enbart fordonsägarna utan även besiktningspersonalen. Särskilt i områden utan permanenta stationer eller under event, blir tjänsterna betydligt mer tillgängliga och lättanvända.
Kategorier
Inlägg

Hur gör bilbesiktningen när de besiktigar epa-traktorer

Bilbesiktningen granskar EPA-traktorer på samma sätt som de undersöker andra fordon. Eftersom EPA-traktorer räknas till lätta fordon, behöver de genomföra en teknisk kontroll varje år. Detta steg garanterar att de möter Trafikförordningens krav och är säkra för trafik.

Under EPA-traktorns besiktning engagerar sig besiktningsmannen aktivt genom att noggrant granska alla vitala system för att försäkra sig om att de fungerar korrekt. Han inspekterar bromsarna, belysningen, styrningen och hjulupphängningen. Vidare utför han en noggrann kontroll av EPA-traktorns avgasutsläpp för att säkerställa att de håller sig inom de tillåtna gränserna. Han kontrollerar också att traktorn har en fungerande hastighetsmätare.

Om EPA-traktorn klarar besiktningen med bra resultat, utfärdar besiktningsmannen en besiktningsrapport som bevis på att traktorn är säker för vägarna. Om traktorn däremot inte uppfyller kraven, måste ägaren göra ett val. De kan antingen reparera de felaktiga delarna eller välja att avregistrera fordonet. Traktorn måste då stå stilla tills den har blivit reparerad och godkänd vid en ny besiktning.

Besiktningsprocessen betonar vikten av att hålla EPA-traktorn i utmärkt skick. Det garanterar inte bara fordonets funktionalitet och säkerhet, utan även dess miljövänlighet. Att upprätthålla dessa standarder bidrar till en säkrare och mer hållbar trafikmiljö för alla.

Läs mer om 2:or på besiktningen

Kategorier
Inlägg

Svensk bilprovning

Svensk Bilprovning, en organisation som den svenska staten äger, tar aktivt hand om fordonsbesiktningar i Sverige. De har fått i uppdrag att kontrollera att alla fordon på de svenska vägarna håller högsta standard när det gäller säkerhet, miljö och teknik. Genom sitt arbete bidrar de till att vägtrafiken blir både säkrare och mer miljövänlig.

Aktiebolaget Svensk Bilprovning, kallas Bilprovningen, är ett företag med uppgift att utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar av motorfordon och släpfordon i Sverige. De hade 95 besiktningsstationer för den 15 februari 2021 och under år 2020 utfördes det 1,4 miljoner kontrollbesiktningar.

Svensk Bilprovning driver ett nätverk av besiktningsstationer över hela Sverige, där fordonsägare kan boka tid för att få sina fordon besiktigade. Under besiktningen utför de en teknisk kontroll för att kontrollera att fordonet möter de svenska reglerna och standarderna.

Om fordonet klarar besiktningen, utfärdar Svensk Bilprovning ett intyg. Detta intyg bekräftar att fordonet är godkänt för vidare körning på svenska vägar. Skulle fordonet visa brister eller fel, ger Svensk Bilprovning fordonsägaren en lista över vad som måste fixas. De ställer också ett krav på att dessa åtgärder genomförs inom en bestämd tidsperiod.

Vem äger AB Svensk Bilprovning?

Under 2012 sålde Bilprovningen delar av sitt stationsnät till nya aktörer. Denna försäljningsprocess resulterade i att cirka två tredjedelar av stationsnätet övergick till nya ägare. Efter försäljningen blev det återstående nätverket av Bilprovningen ett bolag som staten helt och hållet äger.

Denna förändring har möjliggjort för Bilprovningen att fokusera ännu mer på kvalitet och service i sina tjänster. De fortsätter att utföra besiktningar med hög standard, säkerställa fordonens säkerhet och miljöanpassning, samt erbjuda kunderna professionell rådgivning. Bilprovningen strävar efter att vara ledande inom fordonsbesiktning och att ständigt förbättra och utveckla sina tjänster för att möta kundernas behov.

Kategorier
Inlägg

Vanligaste orsaker till underkänd besiktning

Genom bilens historia har vissa orsaker ofta lett till underkända besiktningar.

 • Först, bromsar. Bromssystemet, en kritisk säkerhetskomponent, måste fungera korrekt. Fel som slitna bromsklossar, rostiga skivor eller läckande ledningar kan resultera i underkännande.
 • Sedan, rost. Rostangrepp kan skada bilens struktur och säkerhetssystem, som bälten och airbags. Upptäcker besiktningsmannen allvarlig rost, blir bilen underkänd.
 • Därefter, däck. De måste vara i gott skick för optimalt grepp och stabilitet. För lite mönsterdjup eller skador kan leda till underkännande.
 • Också, belysning. Alla lampor och blinkers ska fungera. Är de trasiga eller felinställda kan bilen bli underkänd.
 • För avgasutsläpp, länder har utsläppsgränser. Överskrids dessa, särskilt vid fel på katalysatorn, syresensorer eller tändsystem, blir bilen underkänd.
 • Slutligen, stötdämpare. De bidrar till komfort och stabilitet. Slitna eller skadade stötdämpare innebär underkännande.

Dessa punkter är bland de vanligaste orsakerna till underkända besiktningar. Regelbunden underhåll och åtgärdande av problem minskar risken att bli underkänd.

Kategorier
Inlägg

Besiktning elbil

När du besiktar en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor, dyker några skillnader upp.

Först och främst släpper elbilar inte ut avgaser som bilar med förbränningsmotorer gör. Därför undgår de specifika kontroller för utsläppsrening. Istället fokuserar besiktningsstationerna på elbilens batteri, laddningssystem och elmotor.

Teknikerna måste också se till att elbilens laddningsanslutning fungerar säkert och korrekt. De undersöker noggrant om någon har installerat laddningssystemet på rätt sätt och om det uppfyller alla säkerhetskrav.

En annan viktig skillnad är att elbilar innehåller färre rörliga delar än bilar med förbränningsmotorer. Det betyder att de inte kräver samma typ av underhåll, såsom oljebyten eller byte av tändstift. Men det är fortfarande viktigt att regelbundet kontrollera batteriets skick och rengöra luftfiltret.

Eftersom elbilar är relativt nya på marknaden, kan besiktningskraven förändras över tid när tekniken utvecklas.

Slutligen, när du väljer en besiktningsstation, se till att den har erfarenhet av elbilar. Detta säkerställer att personalen kan utföra de specifika kontrollerna och testerna som din elbil behöver. På detta sätt kan du vara trygg med att din elbil är säker och väl underhållen.

Tänk på detta när du ska besikta din elbil

Innan du besiktar din elbil, bör du tänka på flera viktiga saker för att säkerställa att processen går smidigt och för att öka chanserna för godkännande. Här är några punkter att ha i åtanke:

 1. Laddningsnivå: Se till att du laddar bilens batteri tillräckligt. Vissa besiktningar kan inkludera en testkörning eller kräva att bilens elektriska system används.
 2. Däckens skick: Kontrollera däcken noga för att försäkra dig om att de är i gott skick, har tillräckligt mönsterdjup och inga skador. Tänk på att däckkraven kan ändras med säsongen.
 3. Bromsar: Kontrollera att bromsarna fungerar effektivt och inte visar tecken på alltför stort slitage, eftersom även elbilar är beroende av ett fungerande bromssystem.
 4. Belysning: Testa alla bilens lampor, inklusive huvudljus, bromsljus, blinkers och varningsljus, för att försäkra dig om att de fungerar korrekt.
 5. Vindrutan: Inspektera vindrutan för sprickor eller stora stenskott som kan försämra sikten och därmed säkerheten.
 6. Laddningssystem: Kontrollera att laddningssystemet är fullt funktionellt och att alla kablar och anslutningar är i gott skick och rätt installerade.
 7. Instrumentpanelen: Var uppmärksam på instrumentpanelen för att upptäcka eventuella varningslampor eller felmeddelanden som kan indikera problem.
 8. Extra utrustning: Om du har installerat extra utrustning på bilen, försäkra dig om att installationen är korrekt utförd och inte påverkar bilens säkerhet eller funktion.

Genom att aktivt förbereda din elbil inför besiktningen och kontrollera dessa punkter, minskar du risken för att din bil inte blir godkänd. Om du känner dig osäker på något, överväg att kontakta en auktoriserad verkstad före besiktningen för att åtgärda eventuella problem.

Kategorier
Inlägg

Kan jag överklaga en kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning

Resultat av en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge.

Om du inte är nöjd med resultatet från din bilbesiktning, har du definitivt möjligheten att överklaga. Inledningsvis, för registreringsbesiktningar, bör du skicka ditt överklagande direkt till Transportstyrelsen på adressen: Box 267, 781 23 Borlänge. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att agera snabbt och överklaga utan att dröja.

När det gäller kontrollbesiktningar, däremot, gäller striktare regler. Du kan endast överklaga om besiktningen ledde till ett körförbud för ditt fordon. I så fall blir det avgörande att du samlar all relevant information och stödjande dokumentation. Exempelvis kan detta inkludera tekniska rapporter eller utlåtanden från auktoriserade verkstäder som ifrågasätter besiktningens slutsats.

För att överklaga en bilbesiktning effektivt, måste du vara noggrann och väl förberedd. Om du tror att ett fel har begåtts, är det avgörande att du tar steg för att ifrågasätta beslutet. Se till att du har all nödvändig dokumentation tillgänglig och att du följer de etablerade riktlinjerna och tidsfristerna för överklagandeprocessen. Genom att följa dessa steg ökar du signifikant dina chanser till ett lyckat överklagande.

Exempel på en överklagan

Till Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Ärende: Överklagande av bilbesiktningsresultat

[Datum]

Jag, [Ditt Namn], med registreringsnummer [Ditt Fordons Registreringsnummer], överklagar härmed resultatet från min bilbesiktning den [Datum för Besiktning] på [Namn på Besiktningsstation].

Mitt överklagande grundar sig på följande punkter:

 1. Bromsar: Jag har fått en auktoriserad verkstad att kontrollera bromsarna efter besiktningen. Deras rapport visar att bromsarna uppfyller alla säkerhetskrav. Jag bifogar verkstadens rapport med detta brev.
 2. Avgasutsläpp: Jag åtgärdade problemet med avgasutsläppen omedelbart efter besiktningen. En oberoende expert har bekräftat att utsläppen nu ligger inom de tillåtna gränserna. Jag inkluderar både reparationskvittot och testresultatet som bevis.

Jag ber Transportstyrelsen att ompröva besiktningsbeslutet med tanke på den nya informationen och dokumentationen jag skickar med.

Kontakta mig gärna på [Ditt Telefonnummer] eller [Din E-postadress] för mer information eller för att boka ett möte.

Tack för att ni ser över mitt ärende.

Vänliga hälsningar,

[Ditt Namn]
[Din Adress]
[Ditt Telefonnummer]
[Din E-postadress]

Bilagor: Verkstadsrapport, Reparationskvitto, Testresultat


Först och främst, kom ihåg att anpassa brevet med dina personliga uppgifter och de specifika detaljerna som rör just ditt ärende innan du skickar iväg det. Därefter, se till att all information du tillhandahåller är korrekt. Slutligen, försäkra dig om att du noggrant organiserar och bifogar alla nödvändiga dokument.

 

Kategorier
Inlägg

Hur fungerar en registreringsbesiktning

Fordonslagen 2002:574 styr omfattningen av en registreringsbesiktning. Denna besiktning syftar till att fastställa fordonets tekniska identitet, säkerställa att det uppfyller alla krav på beskaffenhet och utrustning, och att fastställa vilka uppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret. Man kan inte räkna en registreringsbesiktning som en kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

Transportstyrelsen utför en ursprungskontroll baserad på dokumenten som följer med ansökan, men under en registreringsbesiktning genomför man en fysisk kontroll av fordonet. Det innebär att även om fordonet klarar ursprungskontrollen, finns det ingen garanti för att det även kommer att bli godkänt under registreringsbesiktningen eller vid prövning för enskilt godkännande.

Importerade fordon

Ett importerat fordon måste först klarar av registreringsbesiktningen och få ett permanent svenskt registreringsbevis innan någon kan kontrollbesiktiga det. Om ett EU-/EES-land redan har godkänt fordonet i en trafiksäkerhetsprovning som följer Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU, kan detta godkännande räknas med.

Besiktningsföretaget kan, mot en avgift, registrera ett godkännande av en sådan trafiksäkerhetsprovning när fordonet passerar registreringsbesiktningen.

När registreringsbesiktningen är godkänd, beställer man normalt registreringsskyltar för det importerade fordonet. Skylttillverkningen och leveransen brukar ta ett par dagar. Transportstyrelsen skickar alla registreringsskyltar direkt hem till fordonsägarens adress i Sverige.

Efter att besiktningen är godkänd, måste du se till att fordonet blir påställt och har en giltig trafikförsäkring, om så krävs. Du kan ställa på fordonet genom Transportstyrelsens e-tjänster, mobilapp, servicetelefon eller skriftligen på registreringsbeviset. När fordonet är påställt, skickar Transportstyrelsen ut en faktura för fordonsskatten.

Kategorier
Inlägg

Vad innebär det att min bil har blivit underkänd

Fordonet har underkänts – efterkontroll måste utföras.

Om ditt fordon inte klarade besiktningen och behöver en efterkontroll, måste du göra den. Åtgärda felen snabbt för att undvika körförbud. Sedan måste du besiktiga bilen på nytt. Annars inträder körförbud inom en månad.

Boka efterkontrollen inom den tidsram besiktningsresultatet visar, oftast en månad. Om du väntar för länge, behöver du göra en helt ny besiktning. Dessutom, om ditt fordon underkänns tre gånger i rad, kommer körförbud att gälla efter bara en vecka.

Vid automatiskt körförbud, som vid missad besiktning, får du bara köra bilen till närmaste verkstad eller besiktningsstation. Ta alltid den kortaste möjliga vägen.

Fordonet underkändes utan krav på efterkontroll.

Om ditt fordon inte klarade besiktningen utan krav på efterkontroll, behöver du inte visa upp det igen. Du måste ändå åtgärda felen innan du kör i trafiken. Upptäcker polisen felen vid en kontroll, riskerar du att få böter. Sen måste du genomföra en ny kontrollbesiktning. Om de samma felen kvarstår vid nästa ordinarie besiktning, underkänns fordonet återigen. Då krävs en efterkontroll.

Fordonet fick körförbud

Om ett fordon får körförbud betyder det att felen är allvarliga. Då måste någon kalla på en bärgningsbil för att transportera fordonet från besiktningsstationen. Dock, om det handlar om släp eller husvagnar med bromsproblem, tillåter reglerna att man bogserar dem olastade. Under bogseringen får hastigheten inte överstiga 30 km/h till verkstaden.

Körförbudet förblir i kraft tills fordonet genomgår en ny besiktning. Efter att ha fixat felen, får du köra fordonet igen. Kom ihåg att välja den kortaste och mest lämpliga vägen till besiktningsstationen.

Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon är helt nytt eller om det har genomgått ändringar, måste du därför genomföra en ny registreringsbesiktning. Du får en månad på dig att utföra detta. Om du inte klarar av att göra det inom denna tid, inträder därmed ett körförbud.

Underkänt vid erfterkontroll

Under en efterkontroll koncentrerar sig besiktningsteknikern på tidigare anmärkningar. Upptäcker teknikern nya allvarliga fel sedan den senaste besiktningen, underkänner han eller hon fordonet på nytt. Då behöver fordonet genomgå ännu en efterkontroll.

Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Hur fungerar en bilbesiktning rent juridiskt

Vid kontroll av ditt fordon tar besiktningsteknikern hänsyn till både trafiksäkerhet och miljö. Som ägare är du alltid ansvarig för fordonets skick, skötsel och användning enligt lag. Besiktningsteknikerna utför kontrollbesiktningen enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kontrollen är generell och syftar till att tidigt upptäcka försämringar orsakade av ålder och användning. Dessa kan orsaka faror i trafiken om de inte åtgärdas. Du är välkommen att följa med under besiktningen för att lära dig mer om ditt fordon och de eventuella fel och brister som teknikern identifierar. Att en kontrollbesiktning godkänns innebär inte att fordonet är felfritt i alla avseenden. Om du känner osäkerhet kring besiktningsresultatet, kan du begära en omprövning direkt efter besiktningen.

Tänk på att protokollet från besiktningen inte är avsett som ett underlag för att värdera fordonets skick vid till exempel köp eller försäljning.

Kategorier
Inlägg

Bilprovningens historia

Bilprovningens historia sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, då bilar började bli vanliga på vägarna. Under denna tid fanns det mycket få regler för att kontrollera säkerheten på fordonen, vilket ledde till många olyckor.

I Tyskland infördes den första obligatoriska fordonskontrollen år 1938, som syftade till att förhindra olyckor genom att kontrollera att fordonen var i säkert skick. Andra länder i Europa följde snart efter med liknande system, medan USA införde liknande kontroller först på 1960-talet.

I Sverige infördes den första fordonskontrollen 1965, där kontrollerna utfördes på statliga bilprovningar. Under de första åren var kontrollerna enkla och bestod främst av en kontroll av bromsar, styrning och belysning. Sedan dess har kontrollerna utvecklats och blivit mer omfattande för att omfatta en mängd olika säkerhetsfunktioner och tekniska aspekter.

Idag är bilprovning obligatorisk i de flesta länder runt om i världen, och syftar till att säkerställa att fordonen på vägarna är i säkert skick för både förare och passagerare. Bilprovningar genomförs med hjälp av modern teknik och specialutbildad personal för att säkerställa att fordonen uppfyller de krav och standarder som fastställts av myndigheterna.

Kategorier
Inlägg

Låna pengar till bilköp – Vad är mest ekonomiskt?

låna pengar till bilköp

Finansiera ditt bilköp på bästa sätt!

Har du för många tvåor och funderar på att köpa ny bil så kan det vara bra att hålla koll på de olika finansierings-alternativen som finns.

 • Billån, blancolån
 • Banklån, medlemslån
 • Bostadslån för bil
 • Privatleasing

Men vilket lån eller vilken finansieringsmodell blir mest fördelaktig för dig som bilägare?

Billån, blancolån

Billånet, eller ett blancolån är det som kostar mest i slutändan. Ett blancolån har oftast ganska hög ränta men kräver å andra sidan ingen säkerhet mot lånet. Med säkerhet menas något som banken kan ta över och sälja för att betala av lånet, om du inte kan betala.

Exempel: Ett annuitetslån ligger för tillfället på 6-7% per år och skulle du köpa en bil för 100.000kr så blir månadsavgiften 100.000 * 0.07 = 7000 /12månader = 583kr/mån.

Skulle du betala av skulden på 3 år så blir månadskostnaden ungefär 3000kr. (110.000 totalt)

Banklån, medlemslån

Ett banklån skiljer sig inte mer från ett blancolån annat än att det är en ”riktig bank” som lånar ut pengarna.

Bostadslån för bil

Här har vi en favorit. Säg att du har lån för en bostad på 2.000.000kr som är värd 3.000.000 och har bott i den ett par år. Då kan det vara så att värdet på bostaden tillomed har gått upp och belåningsgraden sjunkit. Detta möjliggör att belåna bostaden med 100.000kr för att köpa t.ex. en bil eller en renovering eller liknande. Kontakta din bank så berättar de mer.

Exempel: bolåneränta i skrivande stund ligger på 1.6 % och den är betydligt lägre än ett blancolån. 100.000 * 0.016 = 1600 /12månader = 133kr i avgift per månad.

Sen kan du välja att amortera på bara detta lånet istället för det ordinarie bolånet och på så vis har du inte heller ökat din totala månadsavgift mer än räntan på 130kr.

Men! Kolla med din bank så att detta är möjligt, inte alla som tillåter detta hur som helst.

Privatleasing bil

Den finansieringslösning som ökar allra mest hos nybilsköparna och det är inte helt obefogat. Om du skall köpa en helt ny bil så är värdeminskningen ganska omfattande och det är med denna du får räkna om kalkylen skall bli jämförbar med ett lån.

Tips: Om du skall privatleasa en bil så kolla så att så mycket som möjligt ingår. T.ex försäkrning, vinterhjul eller dragkrok. Om det inte gör det så kan det vara det som får bolånevarianten att vinna matchen.

Slutligen

Ska du köpa en helt ny bil? Ja då kanske privatleasing är det bästa alternativet.

Ska du köpa en lätt begagnad? Eller kan du nöja dig med en lätt begagnad och samtidigt har möjlighet att belåna bostaden? Ja då kan detta vara det bästa alternativet.

Det sista alternativet, blancolån, kan passa den som inte har någon bostad att belåna och inte skall köpa en ny bil.

Lycka till!

Kategorier
Inlägg

När ska bilen besiktas?

I Sverige är kraven för fordonsbesiktning reglerade av Transportstyrelsen. En personbil behöver normalt besiktas första gången senast sista dagen i månaden då bilen fyller 3 år och därefter var fjortonde månad så länge fordonet används. Här kan du kolla när din bil skall besiktigas. Dock gäller andra regler för olika fordonstyper och situationer, till exempel kan vissa fordon behöva besiktas årligen eller vid andra tidpunkter. Det är alltid bäst att kontrollera aktuella bestämmelser på Transportstyrelsens webbplats eller genom att kontakta en besiktningsstation för att ta reda på när din bil behöver besiktas.

Kategorier
Inlägg

Vet du när din bil ska besiktas? Nya EU-regler 20:maj.

Som vanligt inom EU så skall det bli samma för alla och bilbesiktningen är inget undantag. I år börjar nya besiktningsregler gälla och de är en anpassning till EU-lagstiftningen. 4 miljoner fordonsägare berörs.

I korthet så skall din bil besiktas senast 14 månader efter senast utförda besiktning. Undantag för första och andra besiktning av nya fordon.

Viktigt att tänka på är att vissa bilar får ett nytt datum som inte gäller enligt tidigare regler där registreringsnumret är grund för besiktningsperiod.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon.  Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir kontrollbesiktat i rätt tid!

Ditt nya besiktningsdatum beror på när du besiktade senast. Klicka på knappen nedan för just ditt datum.

Kontrollera din besiktningsperiod

Personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt ska kontrollbesiktas

 • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
 • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
 • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Läs mer på transportstyrelsen.

Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Vad är grund för 2:or på bilbesiktningen? Checklista

När du skall kontrollbesikta din bil så kan det vara bra att kolla så att du inte har eventuell skada eller ett slitage som kan ligga till grund för en tvåa. Om du får en tvåa så skall denna åtgärdas och du skall göra en efterkontroll, vilket kostar pengar. Men om du istället gör en enkel kontroll innan så kan du slippa detta.

Nu finns inte ettor och tvåor längre, utan saker som måste åtgärdas, vanligtvis kallad tvåa, med eller utan återbesök. De utan återbesök, måste ändå åtgärdas, även om de är mindre allvarliga och skulle man inte åtgärdat dem ett år senare så blir det återbesök.

Vanliga fel som oftast leder till en 2:a vid kontrollbesiktning.

 • Vindrutetorkare ej fungerar
 • Spolarvätska slut
 • Belysning ur funktion, även nummerplåtslampor
 • Tuta ur funktion
 • Bilbälten inte går att dra ut eller att de inte drar som de ska
 • Varningstriangel saknas
 • Däckens mönsterdjup är under gränsvärdet på 1.6 mm
 • Backspeglar är trasiga, saknas eller inte sitter fast
 • Oljenivå i motorn är för låg
 • Löstagbar dragkrok inte finns i bilen, eller dess nyckel
 • Motorlampa lyser, oavsett fel
 • Stenskott i framruta

Självklart finns det en hel del andra fel som kan leda till återbesök men dessa kan vara lite svåra att lista eftersom de kan skilja sig från bil till bil. Om du har en äldre bil så kan t.ex. rost ställa till det rejält. Andra vanliga fel är drivknutar som glappar, krängningshämmare som inte längre hämmar krängningar.

I dagens moderna bilar så är sällan för höga utsläppsvärden något att oroa sig för men i äldre bilar så kan även detta bli en överraskning.

vad är grund för 2or

Du kan hos en del besiktningsstationer utföra en förbesiktning. På så vis kan du få reda på om det finns fel som behöver åtgärdas innan själva besiktningen.

Kategorier
Inlägg

EuroNcap Topplista 2017

VW i topp i Euro NCAP´s årliga lista.

Euro NCAP, organisationen för trafiksäkra och krocksäkra bilar, listar varje år de säkraste bilarna i respektive kategorier. Stjänbetyget skiljer sig allt för mycket mellan de olika klasserna så man har helt enkelt valt en ”Bäst i klassen” topplista där man visar vilka bilmodeller som klarat sig bättre än andra. På så vis sker en mer rättvis bedömning.

Euro NCAP topplistan 2017
VW T-roc

Topplistan

Premiumklassen – VW Arteon

Stor SUV – Volvo XC60

Liten SUV – VW T-Roc

Supermini – VW Polo

Liten MPV – Opel Crossland X

Liten familj – Subaru XV & Subaru Impreza

Läs hela artikeln

Kategorier
Inlägg

Besikta Besiktiga – Vad heter det?

Ja hur uttalar man sig i frågan, vad är korrekt? Besikta, besiktiga?

Kollar man i en svensk ordbok så finns båda orden med och har gjort bra länge. Men varför blir det så att man ibland använder uttrycket besikta, inte bara i folkmun utan även i skrift från företag i branschen. Förklaringen kan vara att vi bara är människor och människor är av natur lata. Vi säger hellre den enklare varianten besikta istället för besiktiga och när stora företag använder den mindre rätta benämningen så är det helt enkelt en människa som valt att skriva så. Och i slutändan så rekommenderar språkrådet att man använder det kortare ordet.

Så säg helst besikta eller varför inte besiktiga.

I Svenskt ordbok ser man att båda orden går tillbaka till 1500-talet och att det kortare besikta faktiskt är lite äldre.

besikta el besiktiga