Kategorier
Tips inför bilbesiktning

Understanding Vehicle Inspection in Sweden

Guide for Car Owners in Sweden: Understanding Vehicle Inspection

Introduction (Introduktion) If you are a new car owner in Sweden or not fluent in Swedish, this guide will help you understand the importance of vehicle inspection (bilbesiktning) and the consequences of missing an inspection. We will also cover the differences between Swedish-registered  and foreign-registered vehicles.

Why Inspect Your Vehicle?

In Sweden, vehicle inspection (bilbesiktning) is mandatory to ensure that all vehicles on the road meet safety and environmental standards. The primary reasons for this requirement are:

 • Safety (Säkerhet): Regular inspections help identify and fix safety issues that could endanger drivers, passengers, and other road users.
 • Environmental Impact (Miljöpåverkan): Inspections ensure that vehicles comply with emissions standards, helping to reduce pollution.
 • Legal Compliance (Laglig efterlevnad): Staying updated with inspections is legally required in Sweden, and it ensures that your vehicle is roadworthy.

Consequences of Missing a Vehicle Inspection.

Failing to have your vehicle inspected by the due date can lead to several consequences:

 • Fines (Böter): If caught driving a vehicle that has not been inspected on time, you may be fined.
 • Deregistration (Avregistrering): If you repeatedly miss inspection deadlines, your vehicle can be deregistered, meaning it cannot be legally driven until re-registered and properly inspected.
 • Insurance Issues (Försäkringsproblem): Insurance companies require a valid inspection. If your vehicle is not inspected, your insurance may not cover damages in case of an accident.

Inspection of Swedish-Registered vs. Foreign-Registered Vehicles.

The process and rules for vehicle inspection (bilbesiktning) can differ based on whether your car is registered in Sweden or abroad.

 • Swedish-Registered Vehicles (Svenskregistrerade fordon):
  • You will receive a notification from the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen) when your vehicle is due for inspection.
  • Inspections can be booked at authorized inspection stations across Sweden. You can choose a time and location that are convenient for you.
  • After passing the inspection, you will receive a protocol stating your next due date.
 • Foreign-Registered Vehicles (Utlandsregistrerade fordon):
  • If you are temporarily using a foreign-registered vehicle in Sweden, it generally needs to comply with the inspection requirements of the country of registration.
  • If you move to Sweden and plan to stay longer than six months, you should register your vehicle in Sweden. After registration, your vehicle will be subject to Swedish inspection rules.
  • It is important to carry documentation from your last inspection abroad to avoid penalties until you register your vehicle in Sweden.

Steps to Get Your Vehicle Inspected

 1. Book an Appointment (Boka en tid): Choose a certified inspection station (certifierad besiktningsstation) and book an appointment. This can typically be done online or by phone.
 2. Prepare Your Vehicle (Förbered ditt fordon): Ensure that your vehicle is in good condition. Check lights, brakes, tires, and emission levels to avoid failing the inspection.
 3. Attend the Inspection (Delta i besiktningen): Bring your vehicle to the station at the appointed time. The inspection usually takes about 30 to 60 minutes.
 4. Follow Up (Följ upp): If your vehicle fails the inspection, you must repair the faults and have the vehicle re-inspected.

Conclusion (Slutsats) Regular vehicle inspections (bilbesiktningar) are crucial for safety, environmental, and legal reasons. As a car owner in Sweden, it’s important to adhere to the inspection schedule to avoid fines and other penalties. Understanding these requirements will help you maintain your vehicle’s compliance and ensure safe driving conditions on Swedish roads.

Here is a video of a Tesla at a car control service https://www.youtube.com/watch?v=UaiiNGJwfJ8

 

Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Hur fungerar en bilbesiktning rent juridiskt

Vid kontroll av ditt fordon tar besiktningsteknikern hänsyn till både trafiksäkerhet och miljö. Som ägare är du alltid ansvarig för fordonets skick, skötsel och användning enligt lag. Besiktningsteknikerna utför kontrollbesiktningen enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kontrollen är generell och syftar till att tidigt upptäcka försämringar orsakade av ålder och användning. Dessa kan orsaka faror i trafiken om de inte åtgärdas. Du är välkommen att följa med under besiktningen för att lära dig mer om ditt fordon och de eventuella fel och brister som teknikern identifierar. Att en kontrollbesiktning godkänns innebär inte att fordonet är felfritt i alla avseenden. Om du känner osäkerhet kring besiktningsresultatet, kan du begära en omprövning direkt efter besiktningen.

Tänk på att protokollet från besiktningen inte är avsett som ett underlag för att värdera fordonets skick vid till exempel köp eller försäljning.

Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Vad är grund för 2:or på bilbesiktningen? Checklista

När du skall kontrollbesikta din bil så kan det vara bra att kolla så att du inte har eventuell skada eller ett slitage som kan ligga till grund för en tvåa. Om du får en tvåa så skall denna åtgärdas och du skall göra en efterkontroll, vilket kostar pengar. Men om du istället gör en enkel kontroll innan så kan du slippa detta.

Nu finns inte ettor och tvåor längre, utan saker som måste åtgärdas, vanligtvis kallad tvåa, med eller utan återbesök. De utan återbesök, måste ändå åtgärdas, även om de är mindre allvarliga och skulle man inte åtgärdat dem ett år senare så blir det återbesök.

Vanliga fel som oftast leder till en 2:a vid kontrollbesiktning.

 • Vindrutetorkare ej fungerar
 • Spolarvätska slut
 • Belysning ur funktion, även nummerplåtslampor
 • Tuta ur funktion
 • Bilbälten inte går att dra ut eller att de inte drar som de ska
 • Varningstriangel saknas
 • Däckens mönsterdjup är under gränsvärdet på 1.6 mm
 • Backspeglar är trasiga, saknas eller inte sitter fast
 • Oljenivå i motorn är för låg
 • Löstagbar dragkrok inte finns i bilen, eller dess nyckel
 • Motorlampa lyser, oavsett fel
 • Stenskott i framruta

Självklart finns det en hel del andra fel som kan leda till återbesök men dessa kan vara lite svåra att lista eftersom de kan skilja sig från bil till bil. Om du har en äldre bil så kan t.ex. rost ställa till det rejält. Andra vanliga fel är drivknutar som glappar, krängningshämmare som inte längre hämmar krängningar.

I dagens moderna bilar så är sällan för höga utsläppsvärden något att oroa sig för men i äldre bilar så kan även detta bli en överraskning.

vad är grund för 2or

Du kan hos en del besiktningsstationer utföra en förbesiktning. På så vis kan du få reda på om det finns fel som behöver åtgärdas innan själva besiktningen.

Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

När ska jag besikta bilen?

När du ska besikta din bil är relativt enkelt. Eftersom du har en slutsiffra i ditt registreringsnummer kan du använda våran besiktningsperiods-uträknare för att få fram när du ska besikta bilen.

OBS! Sedan 2018 gäller nya regler för när du skall besikta din bil. Slutsiffran i ditt registreringsnummer räcker inte för att räkna ut din besiktningsperiod längre. Nu gäller förenklat 14 månader från föregående besiktning. Läs mer här.

Men innan 2018 kunde man använda sig utav registreringsnumrets slutsiffra som gav dig en hint om när du skulle besikta bilen. Om du då hade en 1:a så skulle bilen besiktas från januari – mars. Om du hade en 2:a så var det februari – april. Osv. Dock med undantag för semester och det faktum att det inte finns 12 siffror i 1-9.

 • Slutsiffra 1 är januari – mars.
 • Slutsiffra 2 är februari – april.
 • Slutsiffra 3 är mars – maj.
 • Slutsiffra 4 är april – juni.
 • Slutsiffra 5 är juli – september.
 • Slutsiffra 6 är augusti – oktober.
 • Slutsiffra 7 är september – november.
 • Slutsiffra 8 är oktober – december.
 • Slutsiffra 9 är november – januari.
 • Slutsiffra 0 är december – februari.
Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

Värt att tänka på innan du besiktigar din bil

När semestern är slut kommer ångesten inför att besikta bilen och då kan det vara bra med lite påminnelser på vad som är bra att tänka på innan du åker dit.

 • Tänk på att ha koll på varningstriangeln
 • Kolla spolarvätska och torkarblad
 • Tuta, en tuta måste fungera
 • Har du tillräckligt med mönsterdjup på däcken? 
 • Har du några felkoder? T.ex. om motorlampan lyser. Felkoder har tidigare inte varit mål för en 2:a men idag kan det faktiskt vara så. Som om ABS-lampan indikerar fel men abs-systemet ändå fungerar, ja då kan du få en 2:a

Tipsa oss gärna om fler småsaker som man bör tänka på!
Kommentera nedan.

värt att tänka på innan du besiktar