Vanliga frågor och svar

Bilbesiktning spelar en kritisk roll i att säkerställa att alla fordon i Sverige uppfyller strikta säkerhets- och miljökrav. I den här Q&A-artikeln går vi igenom de vanligaste frågorna om bilbesiktning. Vi förklarar hur ofta och var du kan besiktiga ditt fordon, samt vad du bör göra om din bil inte klarar besiktningen. Följ med för att få praktisk information som hjälper dig att förstå och hantera bilbesiktningsprocessen effektivt.

Frågor och svar

Fråga 1: Vad är bilbesiktning?
Svar: Bilbesiktning är en kontroll där fordon genomgår en serie tester för att säkerställa att de uppfyller säkerhets- och miljökrav enligt svensk lag.

Fråga 2: När måste jag besiktiga min bil?
Svar: Tiden för när du måste besiktiga din bil beror på bilens ålder och vilken typ av fordon det är. Normalt ska första besiktningen ske senast 36 månader efter första registreringsdatum och därefter årligen.

Fråga 3: Vad kontrolleras under en bilbesiktning?
Svar: Under en bilbesiktning kontrolleras bland annat bromsar, däck, ljus, emissioner, styrning och bilens övergripande skick för att säkerställa att den är säker att köra.

Fråga 4: Vad händer om min bil inte godkänns vid besiktning?
Svar: Om din bil inte godkänns får du en lista på de punkter som måste åtgärdas. Du har sedan en viss tid på dig att fixa dessa problem och återkomma för en efterkontroll.

Fråga 5: Kan jag välja var jag vill besiktiga min bil?
Svar: Ja, i Sverige kan du välja mellan flera olika ackrediterade besiktningsföretag. Det är en bra idé att jämföra priser och tjänster mellan olika aktörer.

Fråga 6: Hur lång tid tar en bilbesiktning?
Svar: En standardbesiktning tar vanligtvis mellan 20 och 30 minuter, men det kan variera beroende på fordonets skick och hur många tester som måste genomföras.

Fråga 7: Behöver jag boka tid för bilbesiktning?
Svar: Det rekommenderas att du bokar tid för att undvika långa väntetider, särskilt under perioder med hög efterfrågan.

Fråga 8: Vad kostar en bilbesiktning?
Svar: Kostnaden för en bilbesiktning varierar beroende på besiktningsföretag och typ av fordon. Det är bäst att kontakta det besiktningsföretag du väljer för aktuell prisinformation.

Fråga 9: Hur ofta behöver jag besiktiga en ny bil?
Svar: Nya bilar behöver vanligtvis inte besiktigas under de första tre åren efter första registreringsdatumet. Efter det krävs årliga kontroller.

Fråga 10: Är bilbesiktning obligatorisk?
Svar: Ja, regelbunden bilbesiktning är obligatorisk i Sverige och är nödvändig för att ditt fordon ska vara trafiksäkert och lagligt att köra.

Länkar till företag och myndighetsorgan