Kategorier
Inlägg

Hur fungerar en registreringsbesiktning

Fordonslagen 2002:574 styr omfattningen av en registreringsbesiktning. Denna besiktning syftar till att fastställa fordonets tekniska identitet, säkerställa att det uppfyller alla krav på beskaffenhet och utrustning, och att fastställa vilka uppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret. Man kan inte räkna en registreringsbesiktning som en kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

Transportstyrelsen utför en ursprungskontroll baserad på dokumenten som följer med ansökan, men under en registreringsbesiktning genomför man en fysisk kontroll av fordonet. Det innebär att även om fordonet klarar ursprungskontrollen, finns det ingen garanti för att det även kommer att bli godkänt under registreringsbesiktningen eller vid prövning för enskilt godkännande.

Importerade fordon

Ett importerat fordon måste först klarar av registreringsbesiktningen och få ett permanent svenskt registreringsbevis innan någon kan kontrollbesiktiga det. Om ett EU-/EES-land redan har godkänt fordonet i en trafiksäkerhetsprovning som följer Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU, kan detta godkännande räknas med.

Besiktningsföretaget kan, mot en avgift, registrera ett godkännande av en sådan trafiksäkerhetsprovning när fordonet passerar registreringsbesiktningen.

När registreringsbesiktningen är godkänd, beställer man normalt registreringsskyltar för det importerade fordonet. Skylttillverkningen och leveransen brukar ta ett par dagar. Transportstyrelsen skickar alla registreringsskyltar direkt hem till fordonsägarens adress i Sverige.

Efter att besiktningen är godkänd, måste du se till att fordonet blir påställt och har en giltig trafikförsäkring, om så krävs. Du kan ställa på fordonet genom Transportstyrelsens e-tjänster, mobilapp, servicetelefon eller skriftligen på registreringsbeviset. När fordonet är påställt, skickar Transportstyrelsen ut en faktura för fordonsskatten.