Kategorier
Inlägg

Hur fungerar en registreringsbesiktning

Registreringsbesiktningens omfattning regleras i Fordonslagen 2002:574 och sker för att fastställa fordonets tekniska identitet,
kontrollera att det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt fastställa de uppgifter som ska föras in i vägtrafikregistret. En registreringsbesiktning kan inte tillgodoräknas som kontrollbesiktning.

Oregistrerade fordon som genomgått ursprungskontroll

En ursprungskontroll görs med stöd av de handlingar som bifogas ansökan till Transportstyrelsen, men vid en registreringsbesiktning
kontrolleras fordonet fysiskt. Det betyder att ett godkännande vid ursprungskontrollen inte garanterar att fordonet kommer att godkännas vid registreringsbesiktning eller prövning för enskilt godkännande.

Importerade fordon

Ett importerat fordon, som även behöver kontrollbesiktas, kan endast kontrollbesiktas efter att registeringsbesiktningen är godkänd och fordonet tilldelats ett permanent svenskt registreringsbevis. Ett importerat fordon som har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU-/EES-land kan tillgodoräkna sig den under förutsättning att den utförts i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2014/45/EU.
Mot en avgift kan besiktningsföretaget registrera en godkänd trafiksäkerhetsprovning i samband med att fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen.
Registreringsskyltar för importerade fordon beställs normalt i samband med att registreringsbesiktningen godkänns. Vanligtvis tar det ett par dagar for skyltarna att tillverkas och skickas. Alla registreringsskyltar skickas hem till fordonsägarens svenska folkbokförings-adress. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för det. För att bruka fordonet i trafik måste du, efter godkänd besiktning, begära att det stalls på, liksom, om det krävs, se till att det finns en giltig trafikförsäkring. Fordonet kan stallas på via Transportstyrelsens e-tjänst, mobilapp, servicetelefon eller skriftligt på registreringsbeviset. När fordonet är påställt skickas en faktura for fordonsskatt.