Kategorier
Inlägg

Kan jag överklaga en kontrollbesiktning eller registreringsbesiktning

Resultat av en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen, Box 267, 781 23 Borlänge. Överklagande bör ske utan dröjsmål. Resultat av en kontrollbesiktning kan endast överklagas om fordonet belagts med körförbud.