Kategorier
Inlägg Tips inför bilbesiktning

När ska jag besikta bilen?

När du ska besikta din bil är relativt enkelt. Eftersom du har en slutsiffra i ditt registreringsnummer kan du använda våran besiktningsperiods-uträknare för att få fram när du ska besikta bilen.

OBS! Sedan 2018 gäller nya regler för när du skall besikta din bil. Slutsiffran i ditt registreringsnummer räcker inte för att räkna ut din besiktningsperiod längre. Nu gäller förenklat 14 månader från föregående besiktning. Läs mer här.

Men innan 2018 kunde man använda sig utav registreringsnumrets slutsiffra som gav dig en hint om när du skulle besikta bilen. Om du då hade en 1:a så skulle bilen besiktas från januari – mars. Om du hade en 2:a så var det februari – april. Osv. Dock med undantag för semester och det faktum att det inte finns 12 siffror i 1-9.

  • Slutsiffra 1 är januari – mars.
  • Slutsiffra 2 är februari – april.
  • Slutsiffra 3 är mars – maj.
  • Slutsiffra 4 är april – juni.
  • Slutsiffra 5 är juli – september.
  • Slutsiffra 6 är augusti – oktober.
  • Slutsiffra 7 är september – november.
  • Slutsiffra 8 är oktober – december.
  • Slutsiffra 9 är november – januari.
  • Slutsiffra 0 är december – februari.