Kategorier
Inlägg

Svensk bilprovning

Svensk Bilprovning, en organisation som den svenska staten äger, tar aktivt hand om fordonsbesiktningar i Sverige. De har fått i uppdrag att kontrollera att alla fordon på de svenska vägarna håller högsta standard när det gäller säkerhet, miljö och teknik. Genom sitt arbete bidrar de till att vägtrafiken blir både säkrare och mer miljövänlig.

Aktiebolaget Svensk Bilprovning, kallas Bilprovningen, är ett företag med uppgift att utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar av motorfordon och släpfordon i Sverige. De hade 95 besiktningsstationer för den 15 februari 2021 och under år 2020 utfördes det 1,4 miljoner kontrollbesiktningar.

Svensk Bilprovning driver ett nätverk av besiktningsstationer över hela Sverige, där fordonsägare kan boka tid för att få sina fordon besiktigade. Under besiktningen utför de en teknisk kontroll för att kontrollera att fordonet möter de svenska reglerna och standarderna.

Om fordonet klarar besiktningen, utfärdar Svensk Bilprovning ett intyg. Detta intyg bekräftar att fordonet är godkänt för vidare körning på svenska vägar. Skulle fordonet visa brister eller fel, ger Svensk Bilprovning fordonsägaren en lista över vad som måste fixas. De ställer också ett krav på att dessa åtgärder genomförs inom en bestämd tidsperiod.

Vem äger AB Svensk Bilprovning?

Under 2012 sålde Bilprovningen delar av sitt stationsnät till nya aktörer. Denna försäljningsprocess resulterade i att cirka två tredjedelar av stationsnätet övergick till nya ägare. Efter försäljningen blev det återstående nätverket av Bilprovningen ett bolag som staten helt och hållet äger.

Denna förändring har möjliggjort för Bilprovningen att fokusera ännu mer på kvalitet och service i sina tjänster. De fortsätter att utföra besiktningar med hög standard, säkerställa fordonens säkerhet och miljöanpassning, samt erbjuda kunderna professionell rådgivning. Bilprovningen strävar efter att vara ledande inom fordonsbesiktning och att ständigt förbättra och utveckla sina tjänster för att möta kundernas behov.