Kategorier
Inlägg

Svensk bilprovning

Svensk Bilprovning är en organisation som ansvarar för att genomföra fordonsbesiktning i Sverige. Organisationen ägs av svenska staten och har uppdraget att säkerställa att fordon på de svenska vägarna uppfyller de krav som finns på säkerhet, miljö och tekniska standarder.

Aktiebolaget Svensk Bilprovning, kallas Bilprovningen, är ett företag med uppgift att utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar av motorfordon och släpfordon i Sverige. De hade 95 besiktningsstationer för den 15 februari 2021 och under år 2020 utfördes det 1,4 miljoner kontrollbesiktningar.

Svensk Bilprovning har ett nätverk av besiktningsstationer runtom i landet där fordonsägare kan boka tid för besiktning av sina fordon. Vid besiktningen genomförs en teknisk kontroll av fordonet för att säkerställa att det uppfyller de krav som ställs enligt svenska regler och standarder.

Om fordonet godkänns vid besiktningen, utfärdas en besiktningsintyg som visar att fordonet är godkänt för fortsatt användning på svenska vägar. Om det finns brister eller fel på fordonet, får ägaren en lista på vad som behöver åtgärdas och ett krav på att åtgärdas inom en viss tidsperiod.

Vem äger AB Svensk Bilprovning?

Under 2012 genomfördes försäljningar av delar av Bilprovningens stationsnät till nya aktörer. Efter genomförd försäljningsprocess av cirka två tredjedelar av stationsnätet är det kvarvarande Bilprovningen nu ett av staten helägt bolag.