Kategorier
Inlägg

Vad innebär det att min bil har blivit underkänd

Fordonet har underkänts – efterkontroll måste utföras.

Om ditt fordon har underkänts med krav på efterkontroll innebär det att anmärkningarna är av sådan karaktär att fordonet måste
uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats. Fordon med fel får inte användas i trafiken, därför bör du åtgärda felen snarast
och därefter låta en besiktningsstation göra en efterkontroll. Körförbud inträder efter en månad.

Efterkontrollen måste ske senast det datum som angivits i rutan för besiktningsresultatet, normalt inom två månader, annars måste
en ny fullständig kontrollbesiktning utföras. I de fall ett fordon underkänns för tredje gången i rad, inträder körförbud efter en vecka.

Vid automatiskt körförbud, t ex på grund av utebliven besiktning, får fordonet endast köras kortast lämpliga väg till verkstad för
reparation, eller till bilprovningsföretag för besiktning.

Fordonet har underkänts utan krav på efterkontroll

Om ditt fordon har underkänts utan krav på efterkontroll innebär det att fordonet inte behöver visas upp på nytt men att felen ska
åtgärdas innan fordonet får användas i trafiken. Skulle felen kvarstå vid en eventuell poliskontroll, riskeras böter och fordonet kommer
att föreläggas om en ny kontrollbesiktning. Om felen kvarstår vid nästa ordinarie kontrollbesiktning blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll.

Fordonet har belagts med körförbud

Om fordonet föreläggs med körförbud är felen så allvarliga att fordonet måste flyttas från besiktningsstationen med hjälp av bärgningsbil. Detta gäller inte släp-/husvagn om körförbudet avser bromssystemet, som då får bogseras olastad i max 30 km/h till verkstad.
Körförbudet gäller till dess en ny besiktning utförts. Efter reparation får fordonet köras kortast, lämpliga väg till en besiktningsstation.
Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon inte har kunnat identifieras, eller är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande, föreläggs fordonet om registrerings-besiktning. Registreringsbesiktningen måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Underkännande vid efterkontroll

Vid en efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel som tillkommit sedan föregående besiktning, eller följdfel från reparation, underkänns fordonet på nytt med krav på efterkontroll.