Kategorier
Inlägg

Vad innebär det att min bil har blivit underkänd

Fordonet har underkänts – efterkontroll måste utföras.

Om ditt fordon inte klarade besiktningen och behöver en efterkontroll, måste du göra den. Åtgärda felen snabbt för att undvika körförbud. Sedan måste du besiktiga bilen på nytt. Annars inträder körförbud inom en månad.

Boka efterkontrollen inom den tidsram besiktningsresultatet visar, oftast en månad. Om du väntar för länge, behöver du göra en helt ny besiktning. Dessutom, om ditt fordon underkänns tre gånger i rad, kommer körförbud att gälla efter bara en vecka.

Vid automatiskt körförbud, som vid missad besiktning, får du bara köra bilen till närmaste verkstad eller besiktningsstation. Ta alltid den kortaste möjliga vägen.

Fordonet underkändes utan krav på efterkontroll.

Om ditt fordon inte klarade besiktningen utan krav på efterkontroll, behöver du inte visa upp det igen. Du måste ändå åtgärda felen innan du kör i trafiken. Upptäcker polisen felen vid en kontroll, riskerar du att få böter. Sen måste du genomföra en ny kontrollbesiktning. Om de samma felen kvarstår vid nästa ordinarie besiktning, underkänns fordonet återigen. Då krävs en efterkontroll.

Fordonet fick körförbud

Om ett fordon får körförbud betyder det att felen är allvarliga. Då måste någon kalla på en bärgningsbil för att transportera fordonet från besiktningsstationen. Dock, om det handlar om släp eller husvagnar med bromsproblem, tillåter reglerna att man bogserar dem olastade. Under bogseringen får hastigheten inte överstiga 30 km/h till verkstaden.

Körförbudet förblir i kraft tills fordonet genomgår en ny besiktning. Efter att ha fixat felen, får du köra fordonet igen. Kom ihåg att välja den kortaste och mest lämpliga vägen till besiktningsstationen.

Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon är helt nytt eller om det har genomgått ändringar, måste du därför genomföra en ny registreringsbesiktning. Du får en månad på dig att utföra detta. Om du inte klarar av att göra det inom denna tid, inträder därmed ett körförbud.

Underkänt vid erfterkontroll

Under en efterkontroll koncentrerar sig besiktningsteknikern på tidigare anmärkningar. Upptäcker teknikern nya allvarliga fel sedan den senaste besiktningen, underkänner han eller hon fordonet på nytt. Då behöver fordonet genomgå ännu en efterkontroll.