Kategorier
Inlägg

Vanligaste orsaker till underkänd besiktning

Genom bilens historia har vissa orsaker ofta lett till underkända besiktningar.

  • Först, bromsar. Bromssystemet, en kritisk säkerhetskomponent, måste fungera korrekt. Fel som slitna bromsklossar, rostiga skivor eller läckande ledningar kan resultera i underkännande.
  • Sedan, rost. Rostangrepp kan skada bilens struktur och säkerhetssystem, som bälten och airbags. Upptäcker besiktningsmannen allvarlig rost, blir bilen underkänd.
  • Därefter, däck. De måste vara i gott skick för optimalt grepp och stabilitet. För lite mönsterdjup eller skador kan leda till underkännande.
  • Också, belysning. Alla lampor och blinkers ska fungera. Är de trasiga eller felinställda kan bilen bli underkänd.
  • För avgasutsläpp, länder har utsläppsgränser. Överskrids dessa, särskilt vid fel på katalysatorn, syresensorer eller tändsystem, blir bilen underkänd.
  • Slutligen, stötdämpare. De bidrar till komfort och stabilitet. Slitna eller skadade stötdämpare innebär underkännande.

Dessa punkter är bland de vanligaste orsakerna till underkända besiktningar. Regelbunden underhåll och åtgärdande av problem minskar risken att bli underkänd.