BILBESIKTNING - Sök på adress eller ort

Ange din bostadsadress eller varför inte staden där du bor.

Inledning – Bilbesiktning

Att hitta en bilbesiktning är idag lättare än tidigare, främst tack vare ett större utbud och bättre tillgänglighet till tider. Du kan enkelt söka upp den närmaste besiktningsstationen och se vilka företag som erbjuder tjänsten. När monopolet på fordonskontroll avskaffades för några år sedan, öppnades marknaden för privata aktörer. Stora företag som Besikta, Opus, Dekra, Carspect och Bilprovningen dominerar, men det finns också mindre, mer privatägda aktörer. Alla företag som vill utföra kontrollbesiktningar måste ansöka om ackreditering hos Swedac för att få bedriva verksamheten.

Marknadsförändringen, från en ensam aktör till flera konkurrerande, har påverkat hur vi som konsumenter agerar, särskilt för nya bilägare och yngre personer. Många som minns tiden då endast Bilprovningen fanns tenderar ändå att fortsätta välja dem. Bilprovningen har också anpassat sig till konkurrensen genom att skifta fokus från bara fordonskontroll till att också prioritera kundservice, precis som sina konkurrenter. Nu är det enklare än någonsin att få bra service vid en bilbesiktning!

Senaste inlägg - Bilbesiktning

Hur bilbesiktning bidrar till trafiksäkerheten i Sverige

Bilbesiktning är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Genom att regelbundet kontrollera fordon säkerställer vi att de är säkra att köra. Detta skyddar inte bara föraren och passagerarna, utan även andra trafikanter.

Varje år genomgår tusentals fordon en obligatorisk besiktning. Syftet är att upptäcka och åtgärda fel som kan leda till olyckor. Det kan handla om allt från bromsar och däck till styrning och ljus.

Exempel på kontroller

 1. Visuell kontroll av fordonets yttre – Inspektörer letar efter tecken på skador som kan påverka säkerheten.
 2. Granskning av viktiga funktioner – Detaljerad kontroll av bilens centrala system.
 3. Bromssystemet:
  • Särskilt fokus på bromsarnas effektivitet.
  • Kontroll av bromsvätskans nivå.
  • Viktigt för att kunna stoppa bilen snabbt i nödsituationer.
 4. Däckens skick:
  • Noggrann undersökning av mönsterdjup.
  • Kritiskt under vinterhalvåret då hala vägar ökar olycksrisken.
 5. Ljus och signaler:
  • Kontroll av att ljusen är rätt inställda och fungerar.
  • Säkerställer att föraren ser och syns väl i trafiken.
  • Minskar risken för kollisioner, speciellt under mörka och dimmiga förhållanden.

Utöver dessa kontroller mäter man också avgasutsläppen. Detta skyddar miljön samtidigt som det säkerställer att fordonet inte släpper ut farliga ämnen som kan påverka förarens och passagerarnas hälsa.

Efter kontrollerna är utförda

Efter besiktningen får fordonets ägare en rapport. Rapporten listar eventuella brister och rekommenderar åtgärder. Ägaren måste sedan se till att dessa problem åtgärdas för att bilen ska vara säker att använda.

Vad bidrar besiktningsarbetet till?

Besiktningen bidrar inte bara till individuell säkerhet, utan spelar även en stor roll för allmänheten. Genom att hålla fordon i gott skick minskar vi risken för olyckor på vägarna.

Följaktligen är det viktigt att följa de tidsintervall som myndigheterna rekommenderar för besiktning. Dessutom är att regelbundet besiktiga bilen ett enkelt sätt att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Sammanfattningsvis är bilbesiktning en kritisk faktor för trafiksäkerheten i Sverige. Genom att förebygga problem och säkerställa att fordonen är i toppskick hjälper vi till att rädda liv och hålla våra vägar säkra.

Läs mer om organisationen för ackreditering av besiktningsstationer. Swedac

Digitaliseringen av bilbesiktningsprocessen

I Sverige förändras bilbesiktningen genom avancerad teknologi. Denna trend möter samhällets behov av tekniska lösningar.

Traditionellt kräver en bilbesiktning fysisk närvaro på en station. Tekniker utför då flera tester, från bromsar till avgaser. Digitaliseringen har effektiviserat detta. Nu introduceras onlinebokning och avancerade diagnostiska verktyg. Dessa förenklar och påskyndar processen.

Fjärrdiagnostik är en betydande nyhet. Denna teknologi övervakar vissa fordonsdata i realtid. Tekniker kan nu upptäcka problem utan fysisk närvaro. Det ökar trafiksäkerheten och minskar risken för kostsamma reparationer.

Mobila applikationer gör det enklare för bilägare. De skickar påminnelser om besiktning och visar lediga tider på stationer. Det hjälper bilägare att planera och hantera sin tid effektivt.

Digitaliseringen förbättrar även arbetsflöden för besiktningsföretagen. De förbättrar sin kundservice via digitala plattformar. Kunden får snabb respons och support, vilket höjer nöjdheten och förtroendet.

Dessa digitala framsteg gör bilbesiktningen smidigare, säkrare och mer kundvänlig. Bilbesiktningsbranschen blir således mer hållbar och tillgänglig för alla fordonsägare.

Hur fungerar en mobil besiktningsstation

En mobil bilbesiktningsstation är en rörlig enhet som utför fordonsbesiktning på olika platser, oftast för att öka tillgängligheten för fordonsägare och göra besiktningsprocessen mer bekväm. Här är hur en mobil bilbesiktningsstation vanligtvis fungerar:

Mobil besiktningsstation

 1. Inledningsvis, när det gäller förflyttning till platsen: Först installerar teamet en mobil besiktningsstation på ett fordon, oftast en specialanpassad besiktningsbil eller en släpvagn. Därefter styr de färden mot diverse destinationsplatser. Vanligtvis väljer de platser som parkeringsplatser, företagsområden, eller andra lättillgängliga lokaler.
 2. Vidare, beträffande utrustning och teknik: Efter installationen laddar teamet stationen med all nödvändig teknologi och utrustning. Dessa hjälpmedel tillämpas för att detaljerat granska varje fordon. Sortimentet omfattar bland annat mätinstrument, datorer och lyftanordningar. Allt detta är avgörande för att genomföra diverse tester och inspektioner.
 3. Därefter, i processen för fordonets besiktning: Fordonsägare som siktar på att få sina fordon besiktigade har två alternativ. De kan antingen förboka en tid eller spontant uppsöka den mobila stationens nuvarande position. På platsen tar teamet sig an uppgiften och följer strikta regler under besiktningen. Denna granskning inkluderar viktiga bilkomponenter som belysning, bromssystem och däck.
 4. Efteråt, vad gäller rapport och dokumentation: Direkt efter besiktningens slutsteg sammanställer teamet en detaljerad rapport. Denna dokumentation avslöjar besiktningens utfall, inklusive alla identifierade avvikelser. Om fordonet uppfyller alla krav, tilldelar teamet en godkännandestämpel eller ett certifikat som bevis.
 5. Förbättrad tillgänglighet är nästa punkt: Teamets arbete med mobila stationer förbättrar avsevärt tillgängligheten till besiktningstjänster. De avlägsnar nödvändigheten för fordonsägare att bege sig till fasta besiktningsplatser. Istället kan de nu dra nytta av tjänsterna mycket närmare deras vardagsmiljö.
 6. Slutligen, beträffande flexibilitet och bekvämlighet: Dessa mobila stationer erbjuder exceptionell flexibilitet och bekvämlighet. Det gynnar inte enbart fordonsägarna utan även besiktningspersonalen. Särskilt i områden utan permanenta stationer eller under event, blir tjänsterna betydligt mer tillgängliga och lättanvända.

Hur gör bilbesiktningen när de besiktigar epa-traktorer

Bilbesiktningen granskar EPA-traktorer på samma sätt som de undersöker andra fordon. Eftersom EPA-traktorer räknas till lätta fordon, behöver de genomföra en teknisk kontroll varje år. Detta steg garanterar att de möter Trafikförordningens krav och är säkra för trafik.

Under EPA-traktorns besiktning engagerar sig besiktningsmannen aktivt genom att noggrant granska alla vitala system för att försäkra sig om att de fungerar korrekt. Han inspekterar bromsarna, belysningen, styrningen och hjulupphängningen. Vidare utför han en noggrann kontroll av EPA-traktorns avgasutsläpp för att säkerställa att de håller sig inom de tillåtna gränserna. Han kontrollerar också att traktorn har en fungerande hastighetsmätare.

Om EPA-traktorn klarar besiktningen med bra resultat, utfärdar besiktningsmannen en besiktningsrapport som bevis på att traktorn är säker för vägarna. Om traktorn däremot inte uppfyller kraven, måste ägaren göra ett val. De kan antingen reparera de felaktiga delarna eller välja att avregistrera fordonet. Traktorn måste då stå stilla tills den har blivit reparerad och godkänd vid en ny besiktning.

Besiktningsprocessen betonar vikten av att hålla EPA-traktorn i utmärkt skick. Det garanterar inte bara fordonets funktionalitet och säkerhet, utan även dess miljövänlighet. Att upprätthålla dessa standarder bidrar till en säkrare och mer hållbar trafikmiljö för alla.

Läs mer om 2:or på besiktningen

Svensk bilprovning

Svensk Bilprovning, en organisation som den svenska staten äger, tar aktivt hand om fordonsbesiktningar i Sverige. De har fått i uppdrag att kontrollera att alla fordon på de svenska vägarna håller högsta standard när det gäller säkerhet, miljö och teknik. Genom sitt arbete bidrar de till att vägtrafiken blir både säkrare och mer miljövänlig.

Aktiebolaget Svensk Bilprovning, kallas Bilprovningen, är ett företag med uppgift att utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar av motorfordon och släpfordon i Sverige. De hade 95 besiktningsstationer för den 15 februari 2021 och under år 2020 utfördes det 1,4 miljoner kontrollbesiktningar.

Svensk Bilprovning driver ett nätverk av besiktningsstationer över hela Sverige, där fordonsägare kan boka tid för att få sina fordon besiktigade. Under besiktningen utför de en teknisk kontroll för att kontrollera att fordonet möter de svenska reglerna och standarderna.

Om fordonet klarar besiktningen, utfärdar Svensk Bilprovning ett intyg. Detta intyg bekräftar att fordonet är godkänt för vidare körning på svenska vägar. Skulle fordonet visa brister eller fel, ger Svensk Bilprovning fordonsägaren en lista över vad som måste fixas. De ställer också ett krav på att dessa åtgärder genomförs inom en bestämd tidsperiod.

Vem äger AB Svensk Bilprovning?

Under 2012 sålde Bilprovningen delar av sitt stationsnät till nya aktörer. Denna försäljningsprocess resulterade i att cirka två tredjedelar av stationsnätet övergick till nya ägare. Efter försäljningen blev det återstående nätverket av Bilprovningen ett bolag som staten helt och hållet äger.

Denna förändring har möjliggjort för Bilprovningen att fokusera ännu mer på kvalitet och service i sina tjänster. De fortsätter att utföra besiktningar med hög standard, säkerställa fordonens säkerhet och miljöanpassning, samt erbjuda kunderna professionell rådgivning. Bilprovningen strävar efter att vara ledande inom fordonsbesiktning och att ständigt förbättra och utveckla sina tjänster för att möta kundernas behov.