Kategorier
Inlägg

Hur gör bilbesiktningen när de besiktigar epa-traktorer

Bilbesiktningen besiktigar EPA-traktorer på samma sätt som de besiktigar andra fordon. EPA-traktorer är klassade som lätta fordon och måste därför genomgå en teknisk kontroll en gång om året för att säkerställa att de uppfyller kraven i Trafikförordningen och är trafiksäkra.

Under EPA-traktorns besiktning kontrollerar besiktningsmannen att alla viktiga system fungerar korrekt, inklusive bromsar, belysning, styrning och hjulupphängning. Besiktningen kontrollerar också EPA-traktorns avgasutsläpp för att säkerställa att de inte överskrider de tillåtna nivåerna och att EPA-traktorn har en fungerande hastighetsmätare.

Om EPA-traktorn godkänns under besiktningen får den en besiktningsrapport som bevis på att den är säker och klar för trafik. Om EPA-traktorn inte uppfyller kraven under besiktningen kan den antingen repareras eller avregistreras och tas ur trafik tills den är redo att besiktas igen.

Läs mer om 2:or på besiktningen